Aflysningspolitik for operationer hos KlinikA Privathospital

Operationer kan ikke aflyses eller ændres senere end 10 dage før planlagte operationsdato. Ved aflysning eller ændring senere end 10 dage, tilbagebetales indbetalte à conto beløb på ikke udført operation, med undtagelse en afgift på 25% af operationsprisen. Flytning af operation senere end 10 dage før planlagte operationsdato pga. sygdom kan ske mod forevisning af lægeerklæring mod et gebyr på 6000 kr.

KlinikA forbeholder sig ret til at udskyde operationen helt frem til operationstidspunktet og eventuelt helt at aflyse operationen. Det kan gøre sig gældende ved force majeure-situationer som strømsvigt, strejke, vejrforhold samt sygdom hos personale, uden at dette kan medføre noget krav mod KlinikA .

Ved aflysning af operationen returnerer KlinikA det indbetalte acontobeløb, såfremt at dette ønskes. Ved udeblivelse eller hvis patienten på operationsdagen ikke har opfyldt de aftalte kriterier, fx. manglende vægttab, faste eller manglende rygestop, hvilket medfører operationen må aflyses, faktureres et gebyr på 50% af operationsprisen.